My vaše 2% z dane premeníme na nové útulne.

Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť stavanie ďalších útulní po celom Slovensku.

Ďakujeme.

Ak ste zamestnanec, venovať svoje 2% môžete do 30. apríla 2022.

V prípade fyzických osôb – zamestnancov je potrebné podať na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska vyplnené doklady – Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie).

Nezabudnite, prosím, že právnické osoby asignujú 1% zo zaplatenej dane. Asignovať 2% môžu len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali zo svojho zisku pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane.

Pracovali ste ako dobrovoľník? Aj v tomto roku máte možnosť poukázať až 3% z dane, pokiaľ ste v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a máte o tom potvrdenie. Požiadajte oň organizáciu, pre ktorú ste pracovali.

 

Údaje Cesta hrdinov SNP

IČO: 53369181
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Cesta hrdinov SNP
Sídlo: Kováčska 270/40, 4001 Košice-mestská časť Staré Mesto

Ešte raz ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 31. marca 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá

Fyzické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) [.zip; 221 kB; nové okno] - schválený vzor

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) [.zip; 294 kB; nové okno] – schválený vzor

 

Fyzické osoby – zamestnanci

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
schválený vzor (PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane
schválený vzor (PDF)

 

Právnické osoby

Daňové priznanie k dani z príjmov PO
za zdaňovacie obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) [.zip; 294 kB; nové okno] – schválený vzor

 

Dobrovoľník, ktorý poukazuje 3% z dane

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)
(10 KB) (ODT)

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)
(9 KB) (ODT)

Dôležité termíny

31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

V rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby

V rámci DP sa poukazujú aj % z dane  - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2022 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením.

Pohľad z poschodia

Opýtajte sa

Long text

Ak máte akékoľvek otázky k vyplneniu formulárov, pokojne nám napíšte a my sa Vám ozveme.