Naša misia

Podporiť všetkých turistov, ktorí kráčajú po Ceste hrdinov SNP, aby si mohli vychutnať, zdieľať a uchovať zážitky z turistiky.

Kysak

Náš záväzok voči všetkým turistom

V združení Cesta hrdinov SNP si predstavujeme svet, kde každý cíti pocit spolupatričnosti k turistickej komunite a má trvalý prístup k zmysluplným turistickým zážitkom, či už v mestách, na vidieku alebo v zapadákove.

V našom jadre sme spolok turistov, alebo jednoduchšie povedané spolok ľudí, ktorí majú spoločnú lásku a nadšenie k turistike.

Preto sme sa zaviazali k tomu, aby sme po tejto ceste stavali útulne, ktoré pomôžu všetkým turistom nájsť bezpečné miesto na ich ceste a aj preto, že je to jednoducho správna vec.

Šoltýsová Poľana

Naša vízia

Predstavujeme si svet, kde každý turista si z pobytu v prírode niečo odnáša pre seba, ale aj niečo prírode vracia. Forma môže byť akákoľvek, má to byť činnosť, ktorá vedie k ochrane prírody a rozvoju turistiky.

Veríme, že túto víziu dosiahneme rozvojom turistickej komunity, zdieľaním a uchovávaním zážitkov, presadzovaním ochrany a rozširovania turistických priestorov v spolupráci s partnermi, ktorých silné stránky sa navzájom dopĺňajú.

Kysak

Naše hodnoty

1. Sme turisti

Zdieľame našu lásku k turistike. Naše poslanie dosahujeme zjednotením rozmanitej turistickej komunity.

2. Na turistike záleží

Veríme v transformačnú silu turistiky: zvyšuje psychické a fyzické zdravie, zvyšuje úctu k sebe a svojmu okoliu a vytvára a posilňuje zmysel pre komunitu.

3. Túry sú pre každého

Veríme, že každý by sa mal cítiť vítaný ako turista na všetkých chodníkoch.

4. Turistika inšpiruje udržateľnosť

Chránime a zveľaďujeme miesta, ktoré milujeme. Pretože pešia turistika priamo spája turistov s ich okolím, vyzýva k hlbšiemu osobnému spojeniu s touto krajinou, čo vedie k záväzku starostlivosti a ochranu jej zdravia.

Zakladatelia združenia

Občianske združenie Cesta hrdinov SNP

Marián Murín

Marián Murín

riaditeľ

Pavol Podracký

Pavol Podracký

sekretár

Miroslav Sklenár

Miroslav Sklenár

patrón združenia

Ivan Sabol

Ivan Sabol

patrón združenia

Martin Procházka

Martin Procházka

patrón združenia

Robert Procházka

Robert Procházka

patrón združenia